Responsive image

Welkom op Palliaweb, hét platform waar in de loop van 2019 iedereen die actief is in de palliatieve zorg relevante, actuele en betrouwbare informatie en middelen kan vinden - en delen.

Deze website wordt ontwikkeld en onderhouden door de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en laat zien waar PZNL voor staat: verbindend in samenwerking en in het delen van kennis en tools en zo de zorgverlener versterkend met als doel om daarmee de zorgverlening te verlichten.

Responsive image

Verbindt Versterkt Verlicht

Leden van PZNL zijn op dit moment: IKNL, Stichting Fibula en Stichting PaTz.

Om een indruk te geven van wat er binnen PZNL de afgelopen tijd is ontwikkeld, hebben we speciaal voor het Nationaal Congres Palliatieve Zorg deze tijdelijke landingspagina ingericht. We hopen u medio 2019 op deze plek terug te zien waar we u, meer nog dan nu, zullen voorzien van nuttige en bruikbare informatie.

Responsive image
Nieuw
Responsive image
Recent ontwikkeld
Responsive image
Ter informatie
IKNL
Fibula
Patz