08. Organisatie van zorg bij corona

In dit thema wordt informatie verzameld over organisatorische en financiële vraagstukken. Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Documenten over palliatieve zorg en het corona-virus

Snel naar: Structuur en proces | Voorbeelden van nieuwe initiatieven in tijden van Corona | Veelbesproken onderwerpen | Meldpunt knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona uitbraak
 

Structuur en proces

Voorbeelden van nieuwe zorg initiatieven in tijden van corona
 

In samenwerking met Verpleegkundige Topzorg, Menzis en ROAZ is in Groningen het Corona Thuisteam opgezet. Het Corona Thuisteam biedt uitsluitend thuiszorg voor cliënten met corona of cliënten die door de huisarts of GGD er ernstig van verdacht worden corona te hebben. Het Corona Thuisteam biedt alle vormen van thuiszorg, van ADL tot intensieve thuiszorg. Palliatief terminale thuiszorg behoort ook tot de mogelijkheden, maar alleen in goed overleg met artsen en naasten. Terminale coronapatiënten in het ziekenhuis kunnen op die manier naar huis om daar, in hun eigen vertrouwde omgeving, te sterven.

Meer informatie: https://coronathuisteam.nl/

Het Aafje zorghotel, locatie Maasstad Ziekenhuis, wordt ingericht als coronacentrum. Maandag wordt het geopend. Het zorghotel staat in directe verbinding met het ziekenhuis. Er kunnen maximaal 160 bedden gereedgemaakt worden. Bovendien zijn de medewerkers gewend om complexe zorg te leveren. In het coronacentrum worden alleen mensen opgenomen bij wie is vastgesteld dat zij besmet zijn met het coronavirus. Het gaat dan om patiënten die zorg nodig hebben, maar niet perse in een ziekenhuis behandeld moeten worden.

De keuze om het zorghotel in te richten als coronacentrum werd bekendgemaakt door ConForte, de brancheorganisatie voor ouderenzorg, en het Regionaal Orgaan Acute Zorg. Er is nog een overleg gaande met actiecentrum GHOR, dat toeziet op de verdeling van beschermende middelen in de regio. De zorg voor coronapatiënten kan alleen worden uitgevoerd als de veiligheid van de medewerkers gewaarborgd kan worden. ,,Alles wordt in het werk gesteld om de juiste middelen hier te krijgen. Als dat allemaal lukt, gaan we inderdaad maandag open’’, zegt een woordvoerder van Aafje.

Bron: https://www.ad.nl/rotterdam/aafje-zorghotel-bij-maasstad-wordt-tijdelijk-coronacentrum-met-160-bedden-voor-de-regio

In het Nijmeegse verpleeghuis De Honinghoeve is dinsdag de eerste bewoner positief getest voor het coronavirus. De man wordt dinsdagmiddag nog overgebracht naar een nieuwe, speciaal voor coronapatiënten ingerichte afdeling bij verpleeghuis Joachim & Anna. 

De overkoepelende zorgorganisatie De Waalboog heeft de ziekenvleugel met 13 éénpersoonskamers speciaal vrijgemaakt. Dit in de verwachting dat snel meer bewoners van de verschillende locaties het coronavirus onder de leden hebben. Onder De Waalboog vallen de tehuizen De Honinghoeve, Joachim & Anna, Nijevelt en Jozefklooster. Hier verblijven 540 bewoners.

Bron: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/eerste-coronapatient-zorginstelling-de-waalboog-opvang-in-speciale-ziekenvleugel~a2e73c2a/?referrer=https://www.bing.com/search?q=opvang+corona+patienten&src=IE-SearchBox&FORM=IESR4A&DAF0=1

Op beide OLVG locaties wordt een Palliatieve Corona Unit (PCU) ingericht, in OLVG, locatie Oost 6 bedden, en in OLVG, locatie West 2 bedden beschikbaar zijn.

Deze unit is bedoeld voor alle COVID 19-patiënten waarbij de verwachting is dat ze binnen een week gaan overlijden en niet thuis kunnen blijven of niet naar elders (bv verpleeghuis) kunnen worden overgeplaatst. De zorg wordt hier geleverd door het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg OLVG. Op de Palliatieve Corona Unit mag bezoek van familie komen, maximaal 2 mensen.

Bron: https://www.olvg.nl/nieuws/palliatieve-corona-unit-olvg-oost-en-west

De Hospices Jasmijn, Willem Holtrop, De Regenboog en Nijkerk hebben de handen ineen geslagen en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor goede palliatief terminale zorg in de regio Noord West Veluwe. Hospice De Regenboog in Nunspeet is geopend als corona hospice in samenwerking met het hospice in Nijkerk. Er heeft een uitwisseling van verpleegkundigen plaatsgevonden en hospice Nijkerk heeft niet-corona patiënten overgenomen van Hospice de Regenboog. Hospice Ermelo heeft advies gegeven betreffende isolatie en scholing. Het onlangs gesloten zorgcentrum Dillenburg in Ermelo doet sinds begin april dienst als een noodhospitaal voor mensen met Corona. Het biedt plaats aan patiënten die nog wel zorg, maar geen schaarse ziekenhuiszorg meer nodig hebben. Ook mensen die het niet redden met alleen thuiszorg zijn welkom in dit noodhospitaal. Expertise en ondersteuning worden geboden vanuit Hospice Jasmijn in Harderwijk.

Er zijn nu, verspreid in de regio, opnamemogelijkheden voor coronapatiënten gerealiseerd: in Nijkerk 34 bedden in verpleeghuis De Pol, in het hospice Nunspeet en in de Dillenburg in Ermelo. Een mooie vorm van samenwerken en inspelen op de behoeften vanuit het werkveld.

Voor meer informatie, zie de website van Harderwijkse Zaken


Veelbesproken onderwerpen rondom organisatie en bekostiging

Zorgaanbieders die structureel zorg op afstand willen bieden aan palliatieve patiënten, kunnen voor bijvoorbeeld projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur, subsidie aanvragen bij de nieuwe regeling ‘SET COVID-19 2.0’.

Door het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Omdat er een schaarste is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld.

Op dit moment kunnen 4 groepen zorginstellingen (ziekenhuizen, huisartsenposten, amubulancediensten en GGD’en) hun bestaande voorraden van bovenstaande medische hulpmiddelen doorgeven via een daarvoor ontwikkelde webapplicatie. Zorgaanbieders die niet tot bovenstaande groep behoren en die nog niet direct bij het ROAZ zijn aangesloten, zoals de sector van verpleeg- en thuiszorg, de GGZ en de gehandicaptenzorg, geven hun behoefte rechtstreeks aan bij de regionale coördinatoren in hun regio. Voor meer informatie, zie deze website.

Informatie over welke beschermingsmiddelen bij welke zorg nodig is, is te vinden in bijlagen van de Richtlijn COVID-19 van het RIVM.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben maatregelen genomen om zorgverleners te ondersteunen bij de aanpak van het coronavirus, zodat zij niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen.

Voor aanbieders van de basisinfrastructuur en zorg voor kwetsbare mensen biedt zorgverzekeraars en -kantoren ondersteuning bij liquiditeit, uitvoering van besluiten van de ROAZ & gevolgen van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod.

Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hier zijn onder andere antwoorden op de volgende vragen te vinden:Meldpunt knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona uitbraak

Praktijkteam palliatieve zorg van VWS
030 - 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl

Gerelateerde thema's

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.