08. Organisatie van zorg bij corona

In dit thema wordt informatie verzameld over organisatorische en financiële vraagstukken. Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Documenten over palliatieve zorg en het coronavirus

Snel naar: Structuur en proces | Voorbeelden van nieuwe initiatieven in tijden van Corona | Veelbesproken onderwerpen | Meldpunt knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona uitbraak
 

Structuur en proces

Voorbeelden van nieuwe zorg initiatieven in tijden van corona
 

In samenwerking met Verpleegkundige Topzorg, Menzis en ROAZ is in Groningen het Corona Thuisteam opgezet. Het Corona Thuisteam biedt uitsluitend thuiszorg voor cliënten met corona of cliënten die door de huisarts of GGD er ernstig van verdacht worden corona te hebben. Het Corona Thuisteam biedt alle vormen van thuiszorg, van ADL tot intensieve thuiszorg. Palliatief terminale thuiszorg behoort ook tot de mogelijkheden, maar alleen in goed overleg met artsen en naasten. Terminale coronapatiënten in het ziekenhuis kunnen op die manier naar huis om daar, in hun eigen vertrouwde omgeving, te sterven.

Meer informatie: https://coronathuisteam.nl/

Het Aafje zorghotel, locatie Maasstad Ziekenhuis, functioneerde de afgelopen maanden als coronacentrum. Gezien de daling van het aantal coronapatiënten is een deel van de revalidatiezorg die normaal in het zorghotel wordt geboden weer opgestart. Het tijdelijke coronacentrum is strikt gescheiden van de revalidatie-etages van het zorghotel.  

Het zorghotel staat in directe verbinding met het ziekenhuis. De medewerkers zijn gewend om complexe zorg te leveren. In het coronacentrum worden alleen mensen opgenomen bij wie is vastgesteld dat zij besmet zijn met het coronavirus. Het gaat dan om patiënten die zorg nodig hebben, maar niet per se in een ziekenhuis behandeld moeten worden. 

Bron: aafje.nl

Op beide OLVG locaties wordt een Palliatieve Corona Unit (PCU) ingericht, in OLVG, locatie Oost 6 bedden, en in OLVG, locatie West 2 bedden beschikbaar zijn.

Deze unit is bedoeld voor alle COVID-19-patiënten waarbij de verwachting is dat ze binnen een week gaan overlijden en niet thuis kunnen blijven of niet naar elders (bv verpleeghuis) kunnen worden overgeplaatst. De zorg wordt hier geleverd door het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg OLVG. Op de Palliatieve Corona Unit mag bezoek van familie komen, maximaal 2 mensen.

Bron: https://www.olvg.nl/nieuws/palliatieve-corona-unit-olvg-oost-en-west

De Hospices Jasmijn, Willem Holtrop, De Regenboog en Nijkerk hebben de handen ineen geslagen en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor goede palliatief terminale zorg in de regio Noord West Veluwe. Van 4 tot 30 april was Hospice De Regenboog een COVID-hospice. Omdat bij huisartsen en het ziekenhuis een daling te zien is van het aantal mensen met een coronabesmetting kan het hospice afschalen. Op dit moment worden er daarom ook gasten opgenomen zonder een (verdenking van) coronabesmetting. Het gebouw is geschikt om gelijktijdig ook patiënten mét een (verdenking van) coronabesmetting op te nemen.  

Daarnaast deed het eerder gesloten zorgcentrum Dillenburg in Ermelo sinds begin april dienst als noodhospitaal voor mensen met Corona. In het noodhospitaal werden de afgelopen drie maanden 43 patiënten verzorgd, van wie er twintig COVID-19 hadden. Na de laatste COVID-19-patiënt werd er toegewerkt naar een afbouw. Alleen niet-coronapatiënten werden opgenomen die tijdelijk verzorging nodig hadden of twee weken in quarantaine moesten. En nu zijn de kamers weer leeg. Voor het geval er in het najaar een tweede golf van corona mocht uitbreken in de regio, blijft het noodhospitaal voorlopig paraat en ingericht als stand-by-ziekenhuis.

Voor meer informatie, zie de website van Harderwijkse Zaken, de website van ZNVW en de website van hospice Nunspeet.


Veelbesproken onderwerpen rondom organisatie en bekostiging

Zorgaanbieders die structureel zorg op afstand willen bieden aan palliatieve patiënten, kunnen voor bijvoorbeeld projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur, subsidie aanvragen bij de nieuwe regeling ‘SET COVID-19 2.0’.

Door het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Omdat er een schaarste is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld.

Op dit moment kunnen 4 groepen zorginstellingen (ziekenhuizen, huisartsenposten, amubulancediensten en GGD’en) hun bestaande voorraden van bovenstaande medische hulpmiddelen doorgeven via een daarvoor ontwikkelde webapplicatie. Zorgaanbieders die niet tot bovenstaande groep behoren en die nog niet direct bij het ROAZ zijn aangesloten, zoals de sector van verpleeg- en thuiszorg, de GGZ en de gehandicaptenzorg, geven hun behoefte rechtstreeks aan bij de regionale coördinatoren in hun regio. Voor meer informatie, zie deze website.

Informatie over welke beschermingsmiddelen bij welke zorg nodig is, is te vinden in bijlagen van de Richtlijn COVID-19 van het RIVM.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben maatregelen genomen om zorgverleners te ondersteunen bij de aanpak van het coronavirus, zodat zij niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve beslommeringen. In dit kader heeft de NZa twee beleidsregels opgesteld. Eén beleidsregel voor alle zorg waarvoor de NZa prestatie en/of tariefregulering vaststelt en een aparte beleidsregel voor de langdurige zorg. Meer informatie over maatregelen in de bekostiging en financiering is te vinden op de websites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hier zijn onder andere antwoorden op de volgende vragen te vinden: Meldpunt knelpunten bij palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak

Praktijkteam palliatieve zorg van VWS
030 - 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl

Gerelateerde thema's

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.