Ik heb een dokter in Marokko: de beleving van ziekte en dood in andere culturen

  • Aanbieder Pharos
  • Soort materiaal video en animatie, website
  • Type enkele les/taak
  • Versie 2014
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, paramedici, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • Zorgvrager mensen met een migratieachtergrond
  • CanMEDS zorgverlener
  • EPA's communiceren, stervensfase

De videofilm ‘Ik heb een dokter in Marokko’ laat op indringende wijze zien hoe patiënten van niet-westerse afkomst omgaan met ziekte en dood. De film geeft een bijzondere inkijk in gewoonten en geloofsovertuigingen bij ziekte, verwachtingen jegens de zorg(verleners) en rituelen rond het levenseinde.

De film volgt allochtone patiënten en hun familie in Nederland, maar speelt zich tevens af in een Marokkaanse kliniek. De verschillen zijn groot. In de verhouding tussen arts en patiënt bijvoorbeeld, in de rol van de familie of in het brengen van slecht nieuws. 

'Ik heb een dokter in Marokko’ is geen blauwdruk voor het omgaan met patiënten uit andere culturen. Daarvoor is elke patiënt en elke cultuur te verschillend. Doel is om mensen die in de zorg (gaan) werken een verrijkend beeld te geven van een andere beleving en verwachting van zorg. 

De film is geschikt om te gebruiken bij onderwijs gericht op aandacht voor diversiteit bij palliatieve zorg maar ook bij andere bijeenkomsten om dit thema onder de aandacht te brengen.

De film kost € 12,50 inclusief verzendkosten. Pharos stelt gratis werkvormen (mbo en hbo) ter beschikking die horen bij deze film. Voor het mbo en voor het hbo.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.