Lesmodule interne training Zorgpad Stervensfase

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal presentatie, tekstueel
  • Type reeks lessen/taken
  • Versie mei 2018
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, helpenden, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden
  • CanMEDS zorgverlener
  • EPA's proactieve zorgplanning, stervensfase

De lesmodule is een interne training bedoeld voor verpleegkundigen en andere zorgverleners die binnen de eigen werkomgeving het Zorgpad Stervensfase toepassen en/of voor degenen die binnen zorginstellingen gaan werken met het kwaliteitsinstrument ‘Zorgpad Stervensfase’. De training gaat nader in over het gebruik van het instrument en de toepassing van het zorgpad. 

Het Zorgpad Stervensfase is een vertaling van de Liverpool Care Pathway for the dying patient (LCP). De Nederlandstalige versie is in 2001 in Zuidwest Nederland geïntroduceerd en vanaf 2009 landelijk verspreid. Het instrument wordt in Nederland in alle settings gebruikt: ziekenhuizen, hospices, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en in de huisartspraktijken. Er zijn drie verschillende versies beschikbaar: ziekenhuisversie, thuiszorgversie, en verpleeghuisversie.

De instelling die deze training wil geven, selecteert zelf de deelnemers. Ook kan de training door een netwerk in de regio worden georganiseerd waardoor meerdere instellingen deelnemers kunnen laten deelnemen. 

Doel van de training

  • kennis en vaardigheden opdoen om het Zorgpad Stervensfase toe te passen in de eigen instelling of werkomgeving
  • het Zorgpad Stervensfase te gebruiken als kwaliteitsinstrument om de multidisciplinaire zorg gedurende de stervensfase zorgvuldig af te stemmen op de behoeften van patiënt en hun naasten.

Materiaal

Naast de lesmodule is er voor de docent die de interne training gaat geven, een Powerpointpresenstatie en de daarbij behorende docentenhandreiking met informatie over de inhoud en het vormgeven van de bijeenkomsten, zie Lesmateriaal. Meer informatie hier over is te vinden bij Powerpointpresentatie en docentenhandreiking Lesmodule interne training Zorgpad Stervensfase

Lesmateriaal

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.