Palliatieve Zorg: Basiskennis

  • Aanbieder LUMC
  • Soort materiaal casuïstiek, website
  • Type enkele les/taak
  • Opleidingsniveau master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
  • CanMEDS kennis en wetenschap, zorgverlener
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning, samenwerken, symptoombestrijding

Doel van deze e-learningmodule (duur ongeveer 45 minuten) is het opdoen van theorie over palliatieve zorg. Hiermee wordt de basiskennis van alle studenten op één niveau gebracht. Tijdens plenaire bijeenkomsten kan hierdoor meer aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties omtrent palliatieve zorg.

Hoofdonderwerpen in de module zijn symptoommanagement, zorgbeleid op de korte en lange termijn (proactieve zorgplanning), samenwerking tussen verschillende disciplines, complexe communicatie rondom keuzes over behandeling en levenseinde, crises in de palliatieve fase, en medisch ethische overwegingen.

De module doorloopt interactief een aantal theoretische aspecten en biedt daarnaast oefenmogelijkheden middels casuïstiek. De e-learning is te vinden op www.medischonderwijs.nl onder de naam Palliatieve Zorg 1.

Je dient een account aan te maken om de e-learning te kunnen benaderen.
 

Naar het materiaal
 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.