Train-de-trainer Signalering in de palliatieve fase

  • Aanbieder IKNL
  • CanMEDS Communicator, Kennis en wetenschap, Organisator, Professional en kwaliteitsbevorderaar, Samenwerkingspartner
  • Kosten ja
  • Accreditatie kwaliteitsregister V&V
  • Opleidingsniveau mbo 3, mbo 4, hbo (niveau 5)
  • Beroepsgroep verpleegkundigen, verzorgenden
  • Soort bijeenkomst Training
  • Duur bijeenkomst 3 dagdelen

Wilt u binnen uw organisatie de methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ invoeren, dan is het mogelijk om op uw eigen locatie, regionaal of landelijk deel te nemen aan de door IKNL verzorgde train-de-trainer.

De train-de-trainer stelt de deelnemer in staat om anderen de methodiek aan te leren en voor een specifieke groep een implementatieplan te ontwikkelen. 

Meer informatie over de methodiek Signalering in de palliatieve fase vindt u hier.

Beschikbare materialen: docentenhandreiking en een lesmodule.

 

Wij vinden kennis belangrijk Je kunt hier jouw waardevolle kennis en ervaring met ons delen zodat dit platform én de palliatieve zorg zich verder kunnen verbeteren.