Goed voorbeeld: Besluitvorming in de palliatieve fase

  • Betrokken organisaties IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), UMCU

De methode Besluitvorming in de palliatieve fase is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam te gebruiken. Bij Besluitvorming in de palliatieve fase wordt de methode van klinisch redeneren gecombineerd met de uitgangspunten van palliatieve zorg. Het gebruik van de methodiek zorgt ervoor dat zorgverleners doelgericht gaan analyseren, dat er oog is voor alle dimensies en er tijdig wordt geanticipeerd op veranderingen. Er wordt daarbij nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de patiënt en zijn levensverwachting. 

De methode wordt aangeboden in een handzame set klaar voor gebruik in de dagelijkse praktijk. 

Doel besluitvorming in de palliatieve fase 

Symptoommanagement in de palliatieve fase is voor patiënten van groot belang. Als zorgverlener wil je adequaat reageren op problemen die zich voordoen en daarbij rekening houden met de prioriteiten en wensen van de patiënt. Het gebruik van de set draagt bij aan methodische, systematische besluitvorming in de palliatieve fase. Het behandelbeleid is afgestemd op de individuele patiënt en is transparant voor patiënt, naasten en zorgverleners. De kwaliteit van zorg wordt inzichtelijk, toetsbaar en daarmee ook stuurbaar.  

Randvoorwaarden 

  • Het management heeft een visie op palliatieve zorg; 
  • Methodisch gebruik van richtlijnen in de palliatieve zorg wordt gestimuleerd; 
  • Het multidisciplinaire team onderschrijft het belang van een goede samenwerking binnen het team; 
  • Het multidisciplinaire team heeft voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg; 
  • Er is ruimte voor investering van tijd en middelen voor implementatie van de methodiek. 

Kosten  

De methode Besluitvorming in de palliatieve fase is tegen betaling te verkrijgen in de webshop. 

Looptijd project  

De looptijd van het implementeren van de methodiek kost minimaal 1 jaar. 

Borging  

Om ook op lange termijn te blijven werken met Besluitvorming in de palliatieve fase is het aan te bevelen om de methodiek binnen bestaande (overleg)structuren te borgen. Denk aan: cliënt/patiënt-bespreking, MDO, teambespreking, overdrachtsmomenten, startgesprek met cliënt/patiënt, ECD/EPD, inwerkprogramma nieuwe medewerkers. Maak daarnaast een functie (geen persoon) binnen de organisatie verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de methodiek. 

Wat heb je nodig? 

Methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase en de 
Handreiking implementatie besluitvorming in de palliatieve fase

Contact 

Heb je vragen over de implementatie van de methodiek of wil je zorgprofessionals leren werken aan de hand van de methode Besluitvorming in de palliatieve fase? Neem dan contact op met Marjolein Verkammen via de contactmogelijkheid linksboven deze pagina.   

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.