Goed voorbeeld: GEPLUSD

  • Betrokken organisaties Hospice Demeter

GEPLUSD is een lesprogramma waarin kennis over het gepaste gebruik van verschillende meetinstrumenten wordt aangereikt om zo het systematisch signaleren en monitoren van symptomen mogelijk te maken. GEPLUSD staat voor Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het Utrecht Symptoom Dagboek en is ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, een samenwerkingsverband tussen de afdeling Medische Oncologie UMC Utrecht en Academisch Hospice Demeter.  

Doel GEPLUSD 

Wanneer symptomen geen structurele aandacht krijgen, worden deze vaak niet of niet optimaal behandeld. Door patiënten systematisch naar symptomen te vragen, krijg je beter zicht op de symptomen die patiënten ervaren.  

Door de implementatie van GEPLUSD wordt tijdens de dagelijkse zorgverlening duidelijk waar interventies nodig zijn om het lijden van patiënten te verlichten. 

Randvoorwaarden  

Het GEPLUSD-traject omvat ten minste één inventariserend gesprek, één scholingsbijeenkomst en ten minste twee coachingsbijeenkomsten. Facultatief zijn extra bijeenkomsten of terugkoppelmomenten te organiseren.  

Wat heb je nodig?  

Bereidheid van management en team om te gaan werken met meetinstrumenten en deze te implementeren in het zorgproces.  

Ondersteuning 

Wanneer je geïnteresseerd bent in GEPLUSD maken we graag een offerte voor je afgestemd op jouw behoeften en mogelijkheden.  

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.