Zoekresultaten

Filteren
Thema's
Contenttype
Zorgaanbod
Zorgvragers
Zorgverleners
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Soort materiaal
Geestelijke verzorging
Thema
Geestelijke verzorging is zorg voor mensen met levensvragen. Een geestelijk verzorger is een professional die begeleiding, hulp en advies geeft aan mensen met levensvragen. In gesprekken, door te luisteren en soms met rituelen helpt hij mensen om op een positieve manier om te gaan met hun vragen. Een geestelijk verzorger is geen behandelaar.
Veelgestelde vragen Geestelijke verzorging
Publicatie
De veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging in de eerste lijn worden samengebracht op deze pagina. Heb je vragen, opmerkingen of wil je informatie, kijk onderaan bij 'Meer informatie' voor de juiste contactpersoon.
Alles over geestelijke verzorging nu online
Nieuws27-09-2019
Dit nieuwsbericht biedt informatie over geestelijke verzorging. Er is nu een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl.
Geestelijke verzorging in Nederland
Onderwijsmateriaal
Website met praktische informatie voor zowel de patiënten en naasten als zorgverleners met levensvragen. Ook is er een sociale kaart beschikbaar. Deze site is een initiatief van Stichting Deo Volente met diverse samenwerkingspartners binnen het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’.
Plannen VWS subsidieregeling geestelijke verzorging
Nieuws08-10-2018
Op 8 oktober 2018 heeft VWS een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een plan van aanpak dat zich vooral zal richten op eenzaamheid en palliatieve zorg. In deze brief zit een voorstel om de subsidieregeling geestelijke verzorging structureel via de Netwerken Palliatieve Zorg te laten lopen.
Jaarverslag Fibula deelproject Geestelijke Verzorging
Publicatie
In 2019 is het project geestelijke verzorging in de thuissituatie van start gegaan. In deze publicatie vind je het jaarverslag over 2019 van dit project.
Geestelijke verzorging in 1e lijn
Nieuws27-11-2018
“Geen stress, we gaan samen op weg en iedereen in eigen tempo”. Dat is de belangrijkste boodschap uit de presentatie op 22 november tijdens de netwerkdag rondom de stand van zaken van Geestelijke verzorging.
Initiatieven en knelpunten NPZ bij bouw infrastructuur geestelijke verzorging
Nieuws06-06-2019
De netwerken palliatieve zorg hebben de opdracht aangenomen een infrastructuur voor geestelijke verzorging (GV) in de 1e lijn te bouwen. In april 2019 zijn zij gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun initiatieven, voortgang en ervaren knelpunten.
Geestelijke verzorging komt 'op stoom'
Nieuws04-11-2019
Meer dan 60% van de Netwerken Palliatieve Zorg heeft inmiddels een structuur gebouwd zodat geestelijk verzorgers in de eerste lijn worden betaald voor hun diensten en dat is binnen de korte tijd dat het project GV loopt een prachtig succes!
Voortgangsrapportage ondersteuning netwerken project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn
Nieuws25-04-2019
Fibula heeft als taak om binnen het tweejarig project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn de netwerken palliatieve zorg te ondersteunen bij het bouwen van een infrastructuur voor geestelijke verzorging.
Inventarisatie Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn
Publicatie
De Universiteit voor Humanistiek heeft in opdracht van ZonMw een inventarisatie uitgevoerd naar zingeving en geestelijke verzorging thuis/eerstelijn. Het doel van deze inventarisatie is een concreet en handzaam overzicht dat naar activiteiten gerankschikt is.
Geestelijke verzorging in tijden van corona
Nieuws14-04-2020
Veel mensen maken zich zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Wie thuis worstelt met vragen over het leven nu, begeleiding nodig heeft bij rouw/ verdriet of hulp nodig heeft bij het verhelderen van gedachten kan terecht bij Centrum voor Levensvragen.
Jaarverslag activiteiten van Fibula in 2019 voor het project geestelijke verzorging thuis
Nieuws25-03-2020
In 2019 is het project geestelijke verzorging in de thuissituatie van start gegaan. In deze publicatie vind je het jaarverslag over 2019 van dit project.
Ondersteunen Netwerken Palliatieve Zorg bij het realiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn
Project
De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers (consultatie & onderwijs) gaat in 2019 en 2020 via de subsidieregeling van de regionale netwerken palliatieve zorg. Op de lange termijn wordt gestreefd naar beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor alle kwetsbare burgers in een geborgde structuur en financiering.
Introductie landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen
Nieuws16-07-2020
Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt, kan vragen hebben. Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085-0043063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen.
Learning spiritual care in Dutch hospitals: The impact on healthcare of patients in palliative trajectories
Publicatie
Proefschrift van geestelijk verzorger Joep van de Geer over de effecten van training van zorgverleners in spirituele zorg.
Casus over spirituele en existentiële dimensie
Onderwijsmateriaal
Dit e-consult gaat over een 49-jarige man die is doorverwezen door de oncoloog voor begeleiding bij palliatieve chemotherapie. Er zijn predisponerende factoren die het voor de patiënt moeilijker maken om met het snel naderende einde om te gaan en die kunnen leiden tot een zoektocht, worsteling of existentiële crisis. Welke factoren zijn dit?
Omgaan met levensvragen bij ouderen
Onderwijsmateriaal
Met de webapp Omgaan met levensvragen bij ouderen is het mogelijk om kennis te verkrijgen, opdrachten uit te voeren en te reflecteren (persoonlijk of in groep) rond levensvragen, zingeving en/of spiritualiteit.
Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader: Een reis tussen hoofd en hart.
Onderwijsmateriaal
Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader beschrijft hoe we meer voeling kunnen krijgen met de processen waar palliatieve patiënten en hun familieleden door gaan en hoe we deze dimensie van zorg daadwerkelijk gestalte kunnen geven.
Facing death and finding hope: A guide to the emotional and spiritual care of the dying
Onderwijsmateriaal
Boek over zingeving rond het levenseinde met handreikingen over spiritualiteit en spirituele zorg voor palliatieve patiënten.
Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.