Contactpersoon Bestuurssecretariaat PZNL PZNL (Palliatieve Zorg Nederland)
Laatst gewijzigd: 10 september 2020

Over PZNL

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), opgericht in 2018, maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg.

Werkplaats palliatieve zorg

PZNL is een werkplaats waarin de leden en andere partners samenwerken aan de verbetering van palliatieve zorg. We zetten ons in om palliatieve zorg te verankeren in de gezondheidszorg en de samenleving en voeren daarvoor landelijk een krachtige dialoog. 

PZNL richt zich hierbij primair op thema’s die gerelateerd zijn aan het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. We leveren landelijk producten, diensten en advies aan:

 • zorgverleners, vrijwilligers en organisaties die contact hebben met patiënten en naasten;
 • organisaties die zorgverleners vertegenwoordigen;
 • onderwijs- en onderzoeksinstituten;
 • overheids-/beleidsorganisaties;
 • patiënten en hun naasten.

De huidige leden van PZNL zijn Stichting Fibula, IKNL, PaTz, PALZON en Patiëntenfederatie Nederland. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is aspirant lid.

Bestuur

PZNL is een coöperatie. Het bestuur bestaat uit:
•    Jessica Bruijnincx
•    Saskia Teunissen

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van PZNL bestaat uit:

 • Thijs Merkx, voorzitter (IKNL)
 • Bart Schweitzer (PaTz)
 • Ton Ruikes (Fibula)
 • Bregje Onwuteaka-Philipsen (PALZON)
 • Heleen Post (Patiëntenfederatie Nederland)

Jaarverslagen

Contact

Contact opnemen met PZNL? Dat kan via het contactfomulier linksboven deze pagina.

Persvoorlichting

Neem contact op met Fred Allers (woordvoering PZNL), ook te bereiken op 06 - 29 06 02 90.

De leden van PZNL

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee interventies bij kanker steeds effectiever kunnen worden ingezet. Daarnaast bevordert IKNL de samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.  

Meer informatie is te vinden op de website van IKNL.

Logo IKNL 

Als lid van PZNL draagt Fibula bij aan het gezamenlijke doel: iedereen de best mogelijke palliatieve zorg bieden.

Om dit te bereiken richt Fibula zich specifiek op de organisatie van palliatieve zorg en faciliteert samenwerkingsverbanden, zoals de Netwerken Palliatieve Zorg en de Consortia bij hun doorontwikkeling. Tevens verzorgt Fibula de consultatievoorziening palliatieve zorg, die sterk verbonden is aan de organisatie van palliatieve zorg .   

Meer informatie is te vinden op de website van Fibula.

Logo Fibula 

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Het is een methodiek om de samenwerking tussen zorgverleners en deskundigheid rond de palliatieve zorg bij patiënten thuis te verbeteren. Tijdens bijeenkomsten bespreken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen, ondersteund door consulenten palliatieve zorg, proactief de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase, hun naasten. Ook de ervaringen van de zorgverleners zelf komen aan bod. Op deze manier bouwen zij samen aan de professionele, organisatorische en relationele kwaliteit van de palliatieve zorg.   

Om de landelijke implementatie van PaTz mogelijk te maken, is eind 2012 Stichting PaTz opgericht. Het PaTz initiatief is een 'bottom-up' ontwikkeling vanuit de beroepsgroepen huisarts en wijkverpleegkundige en wordt als zodanig ook door de beroepsorganisaties ondersteund. Daarom hebben PalHAG/NHG en V&VN zitting in het bestuur.  

Verder bestaat het bestuur uit een afvaardiging van, voor de implementatie van PaTz, belangrijke organisaties.  

De doelstellingen van stichting PaTz   

 • het bevorderen en optimaliseren van de palliatieve zorg op lokaal niveau in de thuissituatie en andere zorgsettings in de eerste lijn door middel van gestandaardiseerde samenwerking tussen huisartsen, (wijk) verpleegkundigen en deskundigen op het gebied van palliatieve zorg;  
 • een landelijke verspreiding van de PaTz-methodiek;  
 • het op basis van onderzoek en praktische ervaring verder ontwikkelen van de PaTz-methodiek;  
 • het ondersteunen van de kwaliteit van de PaTz-groepen.  

Meer informatie is te vinden op de website van stichting PaTz.

PaTz_logo.png 

PALZON is een initiatief van de acht academische Expertisecentra Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). PALZON is geen nieuwe partij maar een samenwerking van bestaande partijen die zich in Nederland bezighouden met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg.

Doelstellingen

Er is in Nederland toenemende aandacht voor palliatieve zorg. Ook in het onderzoek zijn er vele partijen actief. PALZON (Stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland) is in 2019 opgericht vanuit de behoefte aan meer samenhang, zichtbaarheid en slagkracht op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar palliatieve zorg. PALZON is een initiatief van de acht academische Expertisecentra Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland.

Onze doelstelling is het stimuleren, samenbrengen en uitvoeren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de palliatieve zorg. Dit willen we bereiken door:

 • Het maken en uitdragen van een wetenschapsagenda in afstemming met patiënten en naastenvertegenwoordigers, het werkveld en subsidiegevers
 • Het vergroten van de zichtbaarheid van palliatieve zorg als relevant onderzoeksgebied
 • Het fungeren als een aanspreekpunt voor landelijke partijen met vragen over onderzoek, evaluatie en monitoring op het gebied van palliatieve zorg
 • Het bevorderen van (inter)nationale en multidisciplinaire samenwerking en afstemming van palliatieve zorg onderzoek
 • Het schrijven en uitvoeren van onderzoeksvoorstellen in samenwerking met belangrijke stakeholders

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Palzon

Logo stichting Palzon

De stem van patiënten

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. De Patiëntenfederatie Nederland laat de stem van patiënten horen in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Dat doen ze door:

 • Beleid te ontwikkelen en te beïnvloeden.
 • Producten en diensten te leveren.

De belangrijkste onderwerpen waar Patiëntenfederatie Nederland zich mee bezighoudt zijn:

 • Kwaliteit van zorg.
 • Patiëntenrechten.
 • Keuzes in de zorg en keuze-informatie.
 • Betaalbare zorg.
 • Ouderen- en langdurige zorg.
 • Digitale zorg.

Meer mens, minder patiënt!

Met haar leden heeft Patiëntenfederatie Nederland een stip op de tijdbalk gezet: 2030! Ver genoeg weg om een beetje te kunnen dromen van een idealistisch toekomstbeeld, dichtbij genoeg om met beide voeten op de grond te blijven. Wetende dat dé patiënt niet bestaat. We zijn niet allemaal hetzelfde, gelukkig maar. De een is kwetsbaar en afhankelijk, de ander is zelfbewust en verheft gemakkelijk zijn stem. Maar één eigenschap hebben we gemeen: het streven naar een goed en betekenisvol leven. En dat is precies waar de Pateiëntenfederatie zich, samen met haar leden, de komende jaren met hart, ziel en zakelijkheid voor in wil zetten.

Weg met de patiënt! Leve de mens met al zijn mogelijkheden!

Meer informatie is te vinden op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Logo patiëntenfederatie

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een initiatief van Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise (PAL) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Het centrum werkt samen in een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen. 

Visie en missie 

Kennis centraal, zorg lokaal, dat is onze visie. Kwalitatief hoogwaardige kinderpalliatieve zorg, lokaal en dichtbij het gezin georganiseerd en het ontwikkelen, beheren en verspreiden van de daarvoor benodigde kennis, is wat wij met deze visie willen bevorderen. 

‘De verbetering van de kwaliteit van kinderpalliatieve zorg op alle vlakken voor alle kinderen in Nederland – Samen voor kwaliteit kinderpalliatieve zorg’ 

Om tot hoogwaardige kinderpalliatieve zorg te komen, heeft het Kenniscentrum als missie om vakkennis beschikbaar te stellen en te genereren, om de zorg verder te professionaliseren en om kinderpalliatieve zorg blijvend onder de aandacht van de politiek te brengen. 

Meer informatie is te vinden op de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

 

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.