Over PZNL

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), opgericht in 2018, maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg.

Werkplaats palliatieve zorg

PZNL is een werkplaats waarin onze leden en andere partners samenwerken aan de verbetering van palliatieve zorg. We zetten ons in om palliatieve zorg te verankeren in de gezondheidszorg en de samenleving en voeren daarvoor landelijk een krachtige dialoog. 

PZNL richt zich hierbij primair op thema’s die gerelateerd zijn aan het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. We leveren landelijk producten, diensten en advies aan:

 • zorgverleners, vrijwilligers en organisaties die contact hebben met patiënten en naasten;
 • organisaties die zorgverleners vertegenwoordigen;
 • onderwijs- en onderzoeksinstituten;
 • overheids-/beleidsorganisaties;
 • patiënten en hun naasten.

De huidige leden van PZNL zijn Stichting Fibula, IKNL en PaTz. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is aspirant lid.

Bestuur

PZNL is een coöperatie. Het bestuur bestaat uit:
•    Jessica Bruijnincx
•    Saskia Teunissen

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van PZNL bestaat uit:
•    Peter Huijgens, voorzitter (IKNL)
•    Bregje Onwuteaka-Philipsen (PaTz)
•    Ton Ruikes (Fibula)

Contact

Contact opnemen met PZNL? Dat kan via het contactfomulier linksboven deze pagina.
 

Persvoorlichting

Neem contact op met Akke Albada (persvoorlichter)
06 18 41 86 67

Meer over de leden van PZNL:

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers. Zo ontstaan inzichten waarmee interventies bij kanker steeds effectiever kunnen worden ingezet. Daarnaast bevordert IKNL de samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.  

Meer informatie is te vinden op de website van IKNL.

Logo IKNL 

Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de Netwerken Palliatieve Zorg. Binnen deze regionaal georganiseerde netwerken werken zorgorganisaties samen aan zo goed mogelijke en optimaal op elkaar afgestemde palliatieve zorg.   

Doelen Fibula  

 • Bevorderen van interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg.  
 • Bevorderen van de communicatie tussen de diverse Netwerken Palliatieve Zorg.  
 • Beïnvloeden van de landelijke beleidsvorming met het oog op de versterking van interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg.  
 • Bieden van een landelijk aanspreekpunt voor Netwerken Palliatieve Zorg en landelijke organisaties.  

Visie  

Uitgangspunt voor het werk van Fibula is dat alle activiteiten bijdragen aan betere palliatieve zorg voor de patiënt en naasten in Nederland. Dat wil zeggen 24/7 toegankelijke, goed afgestemde palliatieve zorg, van constante en hoogwaardige kwaliteit, geboden in de omgeving die de voorkeur heeft van deze persoon, verleend door kundige (in)formele zorgverleners. Goede kwaliteit van leven en een betekenisvol en waardig stervensproces staan daarbij voorop.  

Voor Fibula betekent dit:  

 • Zorg dichtbij de patiënt en naasten te organiseren.  
 • Kennis van zorgorganisaties en zorgverleners te bevorderen.  
 • Samenwerking tussen organisaties en verschillende disciplines te bevorderen.  
 • Te bouwen aan een samenhangend en landelijk dekkend netwerk in de palliatieve zorg dat regionaal ondersteuning biedt aan patiënten, naasten en zorgverleners.   

Meer informatie is te vinden op de website van Fibula.

Logo Fibula 

PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. Het is een methodiek om de samenwerking tussen zorgverleners en deskundigheid rond de palliatieve zorg bij patiënten thuis te verbeteren. Tijdens bijeenkomsten bespreken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen, ondersteund door consulenten palliatieve zorg, proactief de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase, hun naasten. Ook de ervaringen van de zorgverleners zelf komen aan bod. Op deze manier bouwen zij samen aan de professionele, organisatorische en relationele kwaliteit van de palliatieve zorg.   

Om de landelijke implementatie van PaTz mogelijk te maken, is eind 2012 Stichting PaTz opgericht. Het PaTz initiatief is een 'bottom-up' ontwikkeling vanuit de beroepsgroepen huisarts en wijkverpleegkundige en wordt als zodanig ook door de beroepsorganisaties ondersteund. Daarom hebben PalHAG/NHG en V&VN zitting in het bestuur.  

Verder bestaat het bestuur uit een afvaardiging van, voor de implementatie van PaTz, belangrijke organisaties.  

De doelstellingen van stichting PaTz   

 • het bevorderen en optimaliseren van de palliatieve zorg op lokaal niveau in de thuissituatie en andere zorgsettings in de eerste lijn door middel van gestandaardiseerde samenwerking tussen huisartsen, (wijk) verpleegkundigen en deskundigen op het gebied van palliatieve zorg;  
 • een landelijke verspreiding van de PaTz-methodiek;  
 • het op basis van onderzoek en praktische ervaring verder ontwikkelen van de PaTz-methodiek;  
 • het ondersteunen van de kwaliteit van de PaTz-groepen.  

Meer informatie is te vinden op de website van stichting PaTz.

Logo PaTz 

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een initiatief van Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise (PAL) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Het centrum werkt samen in een groot landelijk netwerk van zorgorganisaties, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen. 

Visie en missie 

Kennis centraal, zorg lokaal, dat is onze visie. Kwalitatief hoogwaardige kinderpalliatieve zorg, lokaal en dichtbij het gezin georganiseerd en het ontwikkelen, beheren en verspreiden van de daarvoor benodigde kennis, is wat wij met deze visie willen bevorderen. 

‘De verbetering van de kwaliteit van kinderpalliatieve zorg op alle vlakken voor alle kinderen in Nederland – Samen voor kwaliteit kinderpalliatieve zorg’ 

Om tot hoogwaardige kinderpalliatieve zorg te komen, heeft het Kenniscentrum als missie om vakkennis beschikbaar te stellen en te genereren, om de zorg verder te professionaliseren en om kinderpalliatieve zorg blijvend onder de aandacht van de politiek te brengen. 

Meer informatie is te vinden op de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

 

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.