Zoekresultaten

Hoofdonderwerpen

Content typen

Beroepsgroepen

Toon meer

Doelgroepen

Toon meer

Opleidingsniveau

Organisatie van zorg

Thema

Toon meer
NKR symposium: Kanker in Nederland, van preventie tot palliatieve zorg Dit agenda-item biedt informatie over het NKR-symposium. Hoe draagt de NKR zoveel mogelijk bij aan de beste kankerzorg nu en in de toekomst? Luister en discussieer mee! Kom op 11 november naar het NKR-symposium in de Jaarbeurs.
Consulentenscholing regio Limburg en Zuidoost-Brabant 7 november 2019 Dit agenda-item geeft informatie over de consulentenscholing in Limburg en Zuidoost-Brabant.
Lezing Sander de Hosson: Zorg in de laatste levensfase 10-12-2019 Dit agenda-item geef informatie over de lezing van Sander de Hosson op 10 december 2019 De spreker van deze avond is Sander de Hosson, longarts die zijn patiënten met een ongeneeslijke ziekte persoonlijk bijstaat in hun laatste levensfase. Hoe doet hij dat precies? Wat is zijn visie hierop? Dit zijn vragen die hij aan de hand van eigen ervaringen zal beantwoorden. Sanders verhaal zal worden afgewisseld met zang van Anja Dalhuisen.
Symposium Palliatieve zorg werkt! Dit agenda-item biedt informatie over het tweejaarlijks symposium 'Palliatieve zorg werkt!' Het Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG) organiseert op vrijdag 1 november 2019 voor de vierde maal een regionaal symposium Palliatieve Zorg voor aandachtsvelders, consulenten, (huis)artsen en alle andere zorgmedewerkers die betrokken zijn bij palliatieve zorg.
World Research Congress of the EAPC Dit agenda-item biedt informatie over het 11th World Research Congres of the European Association of Palliative Care.
Basistraining kinderpalliatieve zorg (najaar 2019) Dit agenda-item biedt informatie over de basistraining kinderpalliatieve zorg. De training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
Scholing Levenseindegesprekken Dit agenda-item biedt informatie over Levenseindegesprekken. Van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met ongeneeslijk zieken over het levenseinde. Maar hoe doe je dat? Wanneer begin je ermee en waarover praat je precies? Over die vragen gaat de scholing 'Levenseindegesprekken'.
Symposium Kinderen van ernstig zieke ouders Dit agenda-item biedt informatie over het symposium 'Kinderen van ernstig zieke ouders'. Als een van de ouders een ongeneeslijke ziekte krijgt, heeft dat een enorme impact op de patiënt zelf en op het gezin. De situatie kan grote invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, zeker als er nog andere zorgen in het gezin zijn. Toch blijken kinderen van ernstig zieke ouders vaak vergeten te worden.
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 4-6 november 2020 Dit agenda item geeft informatie over het Nationaal Congres Palliaiteve Zorg
Congres Netwerkleiderschap Dit agenda-item biedt informatie over het congres 'Leiderschap over de grenzen heen'.
Basistraining kinderpalliatieve zorg (training 1 najaar 2020) Dit agenda-item biedt informatie over de basistraining kinderpalliatieve zorg. Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
Basistraining kinderpalliatieve zorg (training 1 voorjaar 2020) Dit agenda-item biedt informatie over de basistraining kinderpalliatieve zorg. Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
Consulentenscholing regio Zuidwest 7 november 2019 Dit agenda-item geeft informatie over de consulentenscholing regio Zuidwest.
Training Interculturele palliatieve zorg, 10 januari 2020 Dit agenda-item biedt informatie over de training 'Interculturele Palliatieve zorg'. Interculturele zorg is niets meer en niets minder dan het verlenen van vraaggerichte en individuele zorg aan ernstig zieke mensen en hun naasten met een andere culturele achtergrond dan degene die de zorg verleent. Deze scholing geeft informatie over tal van aspecten die belangrijk zijn bij het verlenen van zorg aan cliënten met een andere culturele achtergrond. Meer informatie klik hier.
Consulentenscholing regio Propallia NZ Holland 14 november 2019 Dit agenda-item geeft informatie over de consulentenscholing regio Propallia
Basistraining kinderpalliatieve zorg (training 2 voorjaar 2020) Dit agenda-item biedt informatie over de basistraining kinderpalliatieve zorg. Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg.
Tweedaagse scholing palliatieve zorg voor AIOS Dit agenda-item biedt informatie over de tweedaagse scholing 'Palliatieve zorg voor AIOS'. De werkgroep Onderwijs van de gezamenlijke Expertisecentra Palliatieve Zorg organiseert op 31 oktober en 1 november 2019 in Bunnik deze scholing voor arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist, huisarts of specialist ouderengeneeskunde (AIOS).
Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve zorg Dit agenda-item biedt informatie over de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg. Deze bieden de mogelijkheid aan onderzoekers om hun wetenschappelijke onderzoek bekend te maken en aan zorgverleners om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de sector.
Congres Palliatieve zorg aan ouderen Dit agenda-item biedt informatie over het congres 'Dilemma's in de palliatieve zorg'.
Wij vinden kennis belangrijk Je kunt hier jouw waardevolle kennis en ervaring met ons delen zodat dit platform én de palliatieve zorg zich verder kunnen verbeteren.