Tweede versie Handreiking financiering 2020 beschikbaar

Nieuwsbericht | 17 december 2019

De 'Handreiking financiering palliatieve zorg 2020’ brengt de huidige financiering van palliatieve zorg in kaart. Je vindt in deze handreiking een overzicht van alle regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, ziekenhuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit. De laatste wijzigingen in de bekostiging van palliatieve zorg in 2020 zijn nu doorgevoerd in een tweede versie

Wijzigingen 2020

Voor 2020 zijn de volgende wijzigingen in de handreiking te vinden:

Medisch specialistische zorg

  • Face-to-face contact is niet altijd meer nodig voor registratie en declaratie
  • Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
  • Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand

Eerstelijn

  • Terminaliteitsverklaring is in meeste situaties niet meer nodig
  • Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn vanuit de Zorgverzekeringswet

Eerstelijnsverblijf

  • Nieuwe prestatie voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing
  • Nieuwe prestatie voor coördinatiefunctie verblijf

Langdurige zorg

  • Terminaliteitsverklaring is in meeste situaties niet meer nodig
  • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling

Factsheet eigen betalingen

In samenwerking met het Netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe is een hoofdstuk toegevoegd met eigen betalingen van patiënten inclusief knelpunten en veelgestelde vragen . Deze informatie lichten we apart uit in de factsheet ‘Wat betalen patiënten voor palliatieve zorg?'

Achtergrond

De Handreiking financiering palliatieve zorg is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit. IKNL en Palliactief namen hiertoe in 2018 het initiatief; de handreiking wordt sindsdien jaarlijks herzien.

Vragen

Specifieke vragen over de handreiking financiering kun je stellen aan Chantal Pereira, adviseur palliatieve zorg IKNL, via het contactblok op deze pagina.
 

Bron: IKNL

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.