Palliantieprojecten

Het ZonMw programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is gericht op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en diens naasten. Het stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van kennis en faciliteert samenwerking tussen een groot aantal partijen. Palliantie is onderdeel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ), waarin tal van organisaties en zorgverleners een cruciale rol spelen in de verbetering van de palliatieve zorg.

Resultaten uit projecten

ZonMw financiert projecten die aansluiten bij het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland en de doelstellingen van het NPPZ.

Op deze pagina vind je een overzicht van afgeronde projecten, waarbij de resultaten beschikbaar zijn voor onderzoek, onderwijs en praktijk.

Ondanks pogingen om de palliatieve huisartsen spoedzorg in de avond nacht en weekend (ANW) te verbeteren, zijn er signalen dat de kwaliteit toch achterblijft. Het is echter onbekend of dit door patiënten, mantelzorgers en professionals ook zo wordt beleefd en of er regionale palliatieve spoedzorg "best practices" zijn waarvan geleerd kan worden. Lees hier meer over dit project.

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Zij hebben behoefte aan passende zorg maar maken nog weinig gebruik van voorzieningen. De zorg sluit niet goed aan doordat opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit voortvloeiende wensen, verschillen van de dominante Nederlandse opvattingen. Dat leidt tot onvrede bij de patiënt, de mantelzorger en de zorgverlener. Lees hier meer over dit project.

Implanteerbare Cardioverter Defibrilatoren zijn effectieve apparaten die hartritmestoornissen behandelen door het afgeven van shocks. Deze shocks kunnen het stervensproces verstoren en het leven soms ongewenst verlengen. In dit project wordt inzicht gegeven in: de besluitvorming over deactivatie van ICD, hoe vaak tot deactivatie wordt overgegaan en wat de impact van het niet-deactiveren is op het stervensproces. Lees hier meer over dit project.

Tijdige toegang tot goede palliatieve zorg voor dak- en thuislozen is beslist niet vanzelfsprekend. Dit project draagt bij aan tijdige, optimale palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn. Lees hier meer over dit project.

 

Meer weten?

Programma Palliantie. Meer dan zorg

Meld je aan voor de nieuwsbrief Palliatieve Zorg van ZonMw. Deze bevat columns, interviews op het brede terrein van palliatieve zorg en ontwikkeling en implementatie van vernieuwing in de palliatieve zorg. Ook vindt u hier nieuws over subsidies en afgeronde projecten. De nieuwsbrief verschijnt elke 2 maanden

Er is ook een projectenwaaier van ZonMw waarin alle projecten uit het programma Palliantie beschreven staan.

Voor vragen kun je contact opnemen met ZonMw via het contactblok op deze pagina.

Wij vinden kennis belangrijk Draag bij aan de verbetering van dit platform en deel hier jouw kennis, tips en tools! Of geef je op voor de PZNL-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van palliatieve zorg.